Ekopullo

Yhteistyökumppanit

Ekopulloyhdistys ry:n toiminnan luonne edellyttää laajaa kontaktipintaa moniin eri tahoihin - elinkeinoelämään ja kauppaan, ympäristöalan toimijoihin, pakkausalaan, viranomaisiin sekä järjestöihin niin Suomessa kuin ulkomailla.

Viranomaiset ja järjestöt

Ekopulloyhdistys raportoi uudelleentäytettävien pullojen palautusasteista ympäristöministeriölle, joka vuosittain seuraa kierrätysjärjestelmän tehokkuutta. Yhdistys pitää yhteyttä viranomaisiin sekä elinkeinoelämän järjestöihin pakkausten kierrätykseen ja ympäristökysymyksiin liittyvissä asioissa. Yhdistys laatii tarvittaessa aloitteita ja lausuntoja viranomaisille ja seuraa alan järjestöjen ja toimijoiden työtä.

Kauppa

Kaupalla on edustaja Ekopulloyhdistyksen hallituksessa. Siten kaupan näkemykset otetaan huomioon alusta alkaen mm. kierrätysjärjestelmän kehittämiseen ja toiminnan tehostamiseen liittyvissä kysymyksissä. Vähittäismyymälöiden yhteydessä sijaitsevat palautuspisteet kuluttajille ovat keskeinen osa tehokkaasti toimivaa palautusjärjestelmää. Erityisesti pullojen käsittelyä kaupan takahuoneissa pyritään yhdessä kaupan kanssa kehittämään entistä toimivammaksi ja taloudellisemmaksi.

Palautusautomaattien valmistajat

Palautusautomaattien valmistajat ovat tärkeä linkki pulloja palauttavan kuluttajan, kaupan sekä Ekopulloyhdistyksen ja sen jäsenten välillä. Palautuspisteiden ja laitteiden toiminnan kehittäminen entistä kuluttajaystävällisempään suuntaan tapahtuu yhteistyössä laitevalmistajien kanssa.

© Ekopulloyhdistys ry 2004