Ekopullo

Ekopulloyhdistys

Ekopulloyhdistys ry (Föreningen Ekoflaska rf.) tar i Finland hand om användningen och återanvändningen av öl- och läskedrycksflaskor som fylls på nytt. Verksamheten startade i september 2004.

Medlemskapet i föreningen är öppet för alla sammanslutningar som själva tillverkar bryggeriprodukter och läskedrycker i Finland. 

Ekopulloyhdistys verkar i samarbete med och i samma lokaliteter som Suomen Palautuspakkaus Oy (Palpa).

© Ekopulloyhdistys ry 2004