Ekopullo

Tehtävät ja toiminta

Ekopulloyhdistys ry:n perustehtävänä on hallinnoida ja optimoida pullojen ja myymäläpakkausten kantaa ja huolehtia siitä, että jäsenillä on riittävästi tyhjiä juomapakkauksia. Yhdistys seuraa paljonko kierrosta poistuu pakkauksia, määrittelee jäsenten korvaus- ja lisähankintatarpeet ja vastaa käytöstä poistettavien pakkausten kierrätyksestä. Ekopulloyhdistys pyrkii yhteistyössä jäsentensä ja sidosryhmiensä kanssa lisäämään juomapakkausten uudelleentäyttöä, vähentämään pakkausjätteen määrää sekä hyödyntämään kaiken käytöstä poistettavan pakkausmateriaalin.

Toiminnasta aiheutuvat kustannukset katetaan jäsenmaksulla. Yhdistys ei tavoittele voittoa.

© Ekopulloyhdistys ry 2004