Ekopullo

Yhtenäiset juomapakkaukset

 Järjestelmä hyödyntää olemassa olevaa pullokantaa mahdollisimman tehokkaasti. Myös tuotanto-, varastointi- ja pääomakustannuksissa syntyy säästöjä, sillä pullot siirretään tarpeen mukaan eri jäsenten käyttöön. Jokainen jäsen omistaa tarvitsemansa pullot, myyntipakkaukset ja lavat ja voi tarvittaessa ostaa niitä toisilta jäseniltä omakustannushintaan. Jäsenten täyttämistä juomapakkauksista vähintään 95 % on käytettyjä.

 Jäsenet voivat tuotannossaan käyttää kaikkia järjestelmään kuuluvia pullotyyppejä tai halutessaan vaikkapa vain yhtä. Kukin pullotyyppi pysyy järjestelmässä niin pitkään kuin yksikin jäsen sitä käyttää. Myös myymäläpakkaukset ja lavat ovat yhtenäisiä ja kierrätettäviä.

© Ekopulloyhdistys ry 2004