Ekopullo

Flaskor, butiksförpackningar och pallar

Medlemmarna i Ekopulloyhdistys ry använder för tillfället följande enhetsförpackningar:

Flaskor

Butiksförpackningar och pallar

Dessutom hör en del specialflaskor till systemet (Coca-Cola, Fanta, Sprite, Pepsi, 7Up). Även för dessa använder man butiksförpackningar och pallar som hör till systemet.

© Ekopulloyhdistys ry 2004