Ekopullo

Enhetliga dryckesförpackningar

Systemet utnyttjar så effektivt som möjligt det flaskbestånd som finns för tillfället. Man sparar även in på produktions-, lager- och kapitalutgifter, eftersom flaskorna efter behov används av olika medlemmar. Varje medlem äger de flaskor, försäljningsförpackningar och pallar han behöver, och kan vid behov köpa dem av de andra medlemmarna till självkostnadspris. Av de dryckesförpackningar medlemmarna fyller på nytt har minst 95 % använts förut.

I produktionen kan medlemmarna använda alla flasktyper som hör till systemet eller om de så önskar bara en typ av flaska. En viss typ av flaska kan cirkulera inom systemet så länge som det används av åtminstone en medlem. Även butiksförpackningarna och pallarna är enhetliga och återanvändningsbara.

© Ekopulloyhdistys ry 2004