Ekopullo

Att bli medlem

Alla inhemska och utländska sammanslutningar som tillverkar bryggeriprodukter och läskedrycker kan ansluta sig som medlemmar i Ekopulloyhdistys. Sammanslutningarna skall förbinda sig till att följa föreningens regler och skriva under ett samarbetsavtal med föreningen. Styrelsen i Ekopullo godkänner de nya medlemmarna.

Ifall du vill fylla i en medlemsansökan, ta kontakt med Ekopulloyhdistys, tfn. + 358 9 8689 860

© Ekopulloyhdistys ry 2004