Ekopullo

Linkit

Återvinning och miljö

Suomen Palautuspakkaus Oy (Palpa)

Förpackningsbranchens Miljöregister PYR Ab

Förpackningsteknologi rf - PTR rf

Miljöminiseriet och Birkalands miljöcentral

Industri- och handelsorganisationer

Bryggeri- och läskedrycksindustriförbundet

Finska Dagligvaruhandeln rf

Finska Förpackningsföreningen

Återvinning av dryckesförpackningar som fylls på nytt

A-Pullo Oy

Dansk Retursystem A/S

Norsk Returbrett AS

Svenska Bryggareföreningen

Tillverkare av returautomater

Bevesys Oy

Solotop Oy

Oy Tomra Ab

© Ekopulloyhdistys ry 2004