Ekopullo

Panter för flaskor och dryckeskorgar

Flaskor

Korgar

Obs! Tomma plastflaskor borde helst returneras med korken på.

© Ekopulloyhdistys ry 2004