Ekopullo

Samarbetspartners

Ekopulloyhdistys ry:s verksamhetsroll förutsätter att man håller en bred kontakt på många olika håll - till näringslivet och handeln, till aktörer inom miljöbranschen, till förpackningsbranschen, till myndigheter samt organisationer såväl i Finland som utomlands.

Myndigheter och organisationer

Ekopullo rapporterar till miljöministeriet om återvinningsgraden av flaskor som fylls på nytt. Miljöministeriet följer årligen upp effektiviteten i återvinningssystemet. Föreningen har kontakt med myndigheter och organisationer i näringslivet i frågor som gäller återvinning av förpackningar och miljöfrågor i anknytning till dessa. Föreningen tar vid behov initiativ och ger utlåtanden till myndigheter och följer med i det arbete, som organisationer och aktörer inom branschen utför.

Handeln

Handeln har med en representant i Ekopullos styrelse. Därmed tas handelns ståndpunkter med från början bl. a. i frågor som gäller utveckling av återvinningssystemet och effektivering av verksamheten. Återvinningsstationer för konsumenterna som finns i anknytning till detaljhandeln, är en central del i ett effektivt fungerande retursystem. Tillsammans med handeln strävar man efter att i synnerhet utveckla hanteringen av flaskor i affären så att det skall fungera allt bättre och vara mer ekonomiskt.

Tillverkarna av returautomaterna

Tillverkarna av returautomaterna är en viktig länk mellan konsumenten som returnerar flaskor, detaljhandeln samt Ekopullo och dess medlemmar. Att återvinningsstationerna och automaterna skall utvecklas till att bli ännu konsumentvänligare sker i samarbete med automattillverkarna.

© Ekopulloyhdistys ry 2004